Gregory z Utrechtu

Gregory z Utrechtu (z Pfalzelu) svatý ?

* 707(8) ve Frankách v Bavorsku. Pocházel z francké šlechtické rodiny, vzděláván v palácové škole. 721 ve škole v klášteře své babičky Aduly z Pfalzelu. Potkal v Trevíru Bonifáce, který ho vzal na misie v Hesensku a Durynsku. 737/738 byl s Bonifácem v Římě, 742 jmenován Bonifácem jako jeho nástupce. Gregory se pak stal knězem a 747 opatem kláštera sv. Martina a vedoucím katedrální školy v Utrechtu, která pod ním vzkvétala. 754, po mučednické smrti sv. Bonifáce a Eobana, je následoval jako vedoucí mise do Fríska, i když bez biskupského svěcení (jako biskup sloužil anglosas Alubert), ale může být považován za nástupce Bonifáce a také Willibrorda. Aby se sám stal biskupem nebylo politicky možné, protože jeho bratr byl obviněn z trestného činu proti karolinské dynastii. Gregor vybudoval v Utrechtu slavnou mezinárodně navštěvovanou katedrální školu. Jeho synovec Alberic jej následoval. Jeho žák Liudger napsal Gregoryho biografii. Zejména v Pfalzelu byl Gregory ve středověku ctěn. Jeho hlava je uchovávána v Susteren. † 25. 8. 775 (?) v Utrechtu. Patron proti ochrnutí.