Eberhard ze Salemu

Eberhard ze Salemu (Rohrdorfu) svatý

* kolem 1160 na zámku Benzberg Rohrdorf (v Meersburgu?) v Bádensku – Württembersku. Eberhard 1191 – 1240, téměř 50 let, cisterciáckým opatem v Salemu v Bádensku – Württembersku. Jeho působení vedlo k velké prosperitě. 1201 se setkal na sněmu v Ulmu s arcibiskupem Eberhardem II. ze Salzburgu, který poskytl Salemu speciální záštitu a daroval klášteru slaný důl u Hallein. Vévoda bavorský zajistil bezpečný průchod do kláštera, což mohlo umožnit bezcelní obchod se solí. Rostoucí bohatství kláštera brzy rozšířovalo jeho působnost. V řadě měst vlastnil budovy, měl speciální výsady v daních, cle. Prosperující klášter pečoval o umění a vědu. Ve sporu o nástupnictví trůnu po smrti Jindřicha VI. Eberhard hrál roli prostředníka. 1240 v důsledku stáří Eberhard odstoupil z pozice opata. + o pět let později 10. 6. kolem 1245 v Salemu (po zrušení kláštera???).