Gumarus

Gumarus svatý

Gumbert, jedním z nejbohatších a nejmocnějších franckých mužů, slyšel o činnosti svatého Burkharda ve Würzburgu a šel k němu s otázkou co musí udělat, aby získal věčný život. Svatý biskup byl potěšen dobrou vůlí a ze všech sil semeno svatého života v srdci Gumbertově podporoval. Nabádal ho, aby usilovat skrze čistotu a milosrdenství o svatost. Gumbert si vzal radu biskupa k srdci. Nenáviděl lež a přetvářku, byl plný soucitu a laskavosti vůči podřízeným, vzdal se okázalosti a marnosti světa. Vzdával se majetku ve prospěch kostela sv. Kiliána a chtěl postavit klášter a kostel v Ansbach, který měl být současně místěm jeho pohřbení. V té době křesťanský císař Karel Veliký dosáhl vrcholu moci. Gumbert od něj získal svolení k budování. Stavba byla zahájena a připraven příbytek benediktiny. První mniši přišli z jiných klášterů a v krátké době jich byl velký počet. Kostel byl zasvěcen PM. V novém klášteře byla zachovávána přísná disciplína a sloužil s velkou horlivostí Pánu. Gumbert vstoupil do kláštera a zde svatě žil do vysokého věku a očekával smrt s radostným důvěrou. + 11. 3. (15. 7.) 790. Pohřben byl v jím zbudovaném kostele. Na hrobě došlo k řadě zázraků.