Notburga Ebenská

Notburga Ebenská svatá

* kolem 1265 v Rattenbergu u Kramsachu v Tyrolsku v údolí dolního Innu jako dcera rolníků. Pracovala jako služka u hraběte Jindřicha na zámku Rottenburg. Když na zámku zpozorovali, že často nosí chudým jídlo, hraběnka Otýlie ji propustila. Po smrti manželky ji však hrabě povolal nazpět, protože jeho dům byl postižen řadou neštěstí a neúspěchů. Notburga pak zůstala hospodyní po zbytek života a byla známá svou péčí o chudé a také zázraky. Po smrti 14.(13.) 9. 1313 v Rottenburgu pohřbena v kostele v Ebenu. Poutě na jejím hrobě od 15. stol. 1718 se souhlasem biskupa z Brixenu hledány ostatky a byl nalezeny v hrobě před oltářem. Vyzvednuty až 1735 poté, co touha po jejich uctívání vrcholila. Po barokním přestavění kostela 1738 a jeho zasvěcení Notburze slavnostní výstavení ostatků na oltáři – kostra oblečena a umístěna stojící se srpem v ruce ve skleněné schránce. Svatořečena 1862. Poslední pán Rottenburgského panství Jindřich VI. aspiroval na pozici knížete. Po tvrdém boji ale musel přiznat porážku od vévody Fredericka Tyrolského. Hrad Rottenburg, kdysi tak velký a hrdý, je nyní v troskách. Kaple kaple postavená v blízkosti zříceniny 1956 – 7 připomíná dnes příběh sv. Notburgy. Patronka chudých rolníků a služebnictva, za šťastný porod, při chorobách dobytka, při každé nouzi v zemědělství. Zobrazována ve venkovském kroji se džbánem, chlebem v zástěře nebo se srpem vedle.