Nicetus z Trevíru

Nicetus (Niket) z Trevíru svatý

* v 5. stol v Limoges ve Francii. Nejdříve byl mnichem, poté představeným komunity. Pravděpodobně kolem 526 jmenován králem Theodorikem biskupem v Trevíru. Patří mezi nejvýznamnější zdejší biskupy, reformoval biskupství, podporoval mnišství a jeho reformu, vzdělání kléru, dával znovu stavět kostely (a rekonstruovat ty z římské doby, vč. trevírské katedrály, St. Maximina či Nicetova hradu). Podílel se na synodách v Paříži 522, Clermontu 535, Orleansu 549, Toulu 550. Byl velkým přítelem prostého lidu a bránil jejich práva a majetek proti šlechtě. Král Clotaire I. jej 560 poslal proto, že ostře kritizoval nemorálnost dvora (vč. exkomunikace), do vyhnanství. Král Sigebert mu 561 dovolil vrátit se. V dopise (před 565) císaři Justiniánovi I.  jej varuje, aby upustil od herezí Nestoria a Eutycha a od pronásledování pravých věřících. + kolem 565 v Trevíru a byl pohřben v benediktinském opatství sv. Maximina. Egbertův žaltář jej 981 uvádí poprvé jako světce. Řehoř z Tours, který napsal jeho nejstarší životopis, chválil jeho nebojácnou obhajobu práva a spravedlnosti, a to i mimo jeho diecézi. Znázorňován většinou s modelem kostela.