Bertold Bavorský

Bertold Bavorský

* cca 900 z dynastie Liutpoldovců, mladší syn markraběte Luitpolda Bavorského a Kunigundy, sestry vévody Erchangera Švábského. Je známo, že Berthold byl 926 v Korutanech, zatímco jeho starší bratr Arnulf byl bavorským vévodou. 927 mu německý král Jindřich Ptáčník svěřil vévodství Korutany. Když se 938 Arnulfův syn a nástupce Eberhard snažil zachovat autonomní status bavorského vévodství, byl králem Ottou I. Velikým odstraněn a na jeho místo jmenován jeho strýc Berthold, ovšem již s omezenými vévodskými pravomocemi (bez práva jmenovat biskupy a spravovat královský majetek). Berthold zůstal k Ottonské dynastii loajální a dokonce plánoval vzít si Ottovu sestru Gerbergu, vdova po vévodovi Gilbertovi Lorraine, a později Hedwigu, další sestru, ale tyto plány se neuskutečnily. Místo toho si okolo 939 vzal Biltrudu, bavorskou šlechtična. 943 řešil obranu před útoky Maďarů, tak jako Arnulf před ním. Se vstupem Berthold na trůn byly Bavorsko a Korutany opět sjednoceny. Po jeho smrti 23. 11. 947 však již Otta neponechal vévodství Bertholdovu malému synovi Jindřichovi, ale dal jej svému mladšímu bratrovi Jindřichovi I., který si vzal Juditu, dceru Arnulfovu. Bavorsko tak ovládla saská dynastie. Jindřich, syn Bertholdův, obdržel 976 oddělené vévodství Korutany jako náhradu (když 989 zemřel, vymřela jím Luitpoldovská dynastie). Vévoda Berthold je pohřben v opatství Niederaltaich.