Heriburga

Heriburga (z Nottuln) svatá

* v 8. stol. ve Frísku. Sestra zakladatele diecéze Liudgera, 1. abatyše benediktinského kláštera Nottuln. Klášter, který postavil sám Liudger, je považován za první ve Vestfálsku. + asi 835 v Nottuln v Severním Porýní. Její stříbrná rakev je v Nottulnském kostele sv. Martina.