Konrád z Lichtenau

Konrád z Lichtenau svatý

* v 12. či 13 stol. v Německu. Hlavní ochránce premonstrátského kláštera Ursberg. Zpočátku nějaký čas kanovníkem v Kostnici před vstupem k premonstrátům. V té době je proboštem Ursbergu Burchard z Biberachu, autor kroniky Ursbergu. Po jeho odstoupení 1231 je Konrad zvolen jeho nástupcem. Velmi oceňován a milován jako dobrý člověk. Jeho úsilí o klášter mu přineslo nejvyšší úctu. Rozšířil a zkrášlil jej, obohatil knihovnu o nové cenné rukopisy. Do lášterního kostela získal relikvii sv. Kříže. Po + 19. 12. 1240 všichni truchlili.