Jordán Saský

Jordán Saský blahoslavený

* před 1200 v Borgberge u Paderbornu v Německu, studoval v Paříži a 1220 vstoupil k právě rodícím se dominikánům a 1222 se stal druhým generálním představeným řádu po zemřelém sv. Dominikovi. Dovršil založení a pokračoval v organizaci řádu, je považován za vzor ideálního dominikána. Položil základ k rozkvětu dominikánů v 13. stol. Měl mnohostranné vlohy – byl skvělým kazatelem, velmi vzdělaný, charismatický a citlivý a vyznačoval se vzdělanou moudrostí a kulturou srdce. Díky znalosti lidí se mu podařilo pro dominikánský řád získat mnoho velkých osobností své doby, především známé profesory. Dosáhl účasti řádu na univerzitním vyučování v Paříži (za jeho působení zde získal řád dvě katedry). + na cestě z Palestiny (při vizitační cestě) na syrském pobřeží 13. 2. 1237, utonul, když jeho loď ztroskotala. Pohřben v dominikánském kostele sv. Jany z Arku (Akka, Libanon).