Beata z Ribnitz

Beata z Ribnitz blahoslavená

* ve 14. stol. v Mecklenbursku – Pomořanech. Dcera vévody Jindřicha z Meklenburgu. Klariska v klášteře Ribnitz, vybudovaném jejím otcem (dnes Ribnitz – Damgarten, Mecklenbursko – Pomořany na severu Německa), 1350 první abatyše. Spolusestrami považována za příklad dobročinnosti, pokory, kajícnosti, blíženské lásky. Tradice hovoří o početných zázracích na její přímluvu. + 8. 4. 1399 v Ribnitz v pověsti svatosti. Až do reformace velmi uctívána.