Reginbald

Reginbald svatý

* v 10. stol. ze švábského šlechtického rodu (snad to byl hrabě z Dillingen), vzděláván v klášteře v St. Gallen, stal se benediktinem v Tegernsee. 1012 přivedl 12 mnichů z Tegernsee do své diecéze do kláštera sv. Ulricha a sv. Afry v Augsburgu  biskup Bruno a Reginbalda jmenoval opatem. Ten komunitu vedl otcovsky, neúnavně, s pokorou a mírností, klášter přivedl k rozkvětu. Dále podobně požehnaně pečoval zřejmě i o kláštery Ebersberg u Mnichova a staré opatství St. Nazario v Lorschi. 1032 se stal biskupem ve Špýru a Limburgu, kde požehnaně působil. Ovlivnil stavbu císařského dómu, kam přivedl nejznámější řemeslníky, vysvětil kryptu, jednu z nejpůsobivějších na světě. Dóm se stal pohřebištěm panovníků a biskupů, sám zde byl (v ještě nedokončené stavbě) pohřben když ve Špýru + 13. 10. 1039. Na jeho hrobě došlo k řadě zázraků. Ctěn, přestože nebyl prohlášen za svatého.