Akvilin

Akvilin (Aquilin) svatý

* kolem 970 ve Würzburgu. Probošt v kolínském dómu, zavražděn bludaři (pohany) na cestě do Říma 1015 (před 1018) v Miláně. Pohřben v kostele San Lorenzo Maggiore, kde asi 400 let po smrti začalo jeho uctívání jako mučedníka. Jedna část stavby se dosu jmenuje S. Aqulino. 1705 a 1854 ostatky přeneseny do rodného města, kde je Akvilin také uctíván. Patron nosičů zavazadel a vrátných.