Trudbert

Trudbert (Trudpert) svatý

* v 6. stol. v Irsku nebo Skotsku. Jeden z mnoha misionářů, kteří přišli do Německa kázat Boží slovo. Žila jako poustevník v Breisgau. 604 přišel do Münstertalu u Freiburgu, kde od šlechtice Othberta dostal kus země a na ní postavil kostel. U něho byl dvěma závistivými pacholky zabit sekerou 26. 4. 607. Nad tím místem byla později postavena kaple a později benediktinské opatství sv. Trudberta. Ostatky jsou stále v klášterním kostele, nedaleko něhož leží Trudbertova kaple na místě světcovy smrti a Trudbertův pramen. Klášter nyní patří sestrám Josefínkám. Trudbert bývá znázorňován v poustevnických šatech se sekerou a růžencem.