Wikterp

Wikterp (Wigbert, Wiggo) z Augsburgu svatý

* kolem 700 v Epfachu v Bavorsku (mezi Landsbergem a Schongau am Lech). Tam se také setkal se sv. Mangem. Byl od 738 prvním doloženým biskupem Augsburgu. Získal největší zásluhy misijní činností v oblasti Allgäu. Tam podporoval také dva úspěšné šiřitele křesťanství Manga a Theodora – Tozza (který se po jeho smrti stal jeho nástupcem). Založil města Kempten, Wessobrunn, Ellwangen. + snad 18. 4. 771 v Augsburgu (Epfachu). Pohřben v rodišti Epfachu. Devadesát let po smrti přeneseny ostatky za oltář v kostele sv. Vavřince. 980 biskup Jindřich z Augsburgu přenesl ostatky  do bývalé domácí kaple. Řada zázraků. 1489 ostatky přineseny do Augsburgu do katedrály sv. Ulricha, kde jsou uloženy v sakristii (oltáři u sakristie?). Jeho úctu šířila sv. Herluka, s níž (nebo s Tozzem) je Wikterp také často zobrazován.