Potentius ze Steinfeldu

Potentius ze Steinfeldu a synové svatí

* ve 4 stol. ve Francii. Podle legendy pocházel ze šlechtické rodiny v Akvitánii. Se dvěma syny Feliciem a Simpliciem se během pouti po svatých místech zastavili v Trevíru. Tam byli vřele přivítáni biskupem Maximinem, který jim poradil, aby navštívili kněze Kastora v Karden na řece Mosele. Šli tam všichni a žili až do konce svých životů ve 4. stol. u Kastora. Další legendární tradice říká, že Potentinus a jeho synové pak zemřeli jako mučedníci šípy nebo sekerou. Ostatky všech tří svatých 930 přeneseny do klášterního (dnes farního) kostela v rodinném sídle ve Steinfeldu v Eifelu. Pozoruhodná Potentiova schránka ze 13. stol. je v Louvru. Znázorňován jako rytíř v brnění s měčem a kopím.