Renata Bavorská

Renata Bavorská svatá

* 20. 4. 1544 v Lotrinsku, dcera vévody Františka I. Lotrinského. Když jí bylo 24 let, vdala se za vévodu Viléma V. Bavorského, zvaného Zbožný. Měli 10 dětí, kterým byla vzornou matkou (stejně tak i obyvatelům Bavorska). Renáta podporovala svého manžela při zakládání nemocnic a jiných charitativních zařízení, kterým rozdala celé své věno. Založila nemocnici sv. Alžběty Durynské (kterou velmi ctila) v Mnichově, manžel dal postavit chrám sv. Michaela archanděla. Každý den dávali oběd 12 chudým ženám. 1597 se vzdali vlády, žili velmi skromně a starali se o chudé, své jmění vydávali na charitativní účely. Renata se postila a starala o nemocné. Na pouti do Altöttingu a Ebersbergu onemocněla a + 22. 5. 1602 v Mnichově. Pohřbena byla v kryptě chrámu sv. Michaela archanděla v Mnichově, který vybudoval její manžel.