Evergisilus

Evergisilus (Eberigisil, Eberegisil, Evergislus) svatý?

* v 6. stol. v Tongeren v Belgii (?). Byl ve 2. pol. 6. stol. 5. osobou na biskupském stolci v Kolíně n. R. Podle legendy z 11. stol. pocházel z bohaté rodiny v Tongeren, patřícím do církevní provincie Kolín n. R. Kolínský biskup Severinus si při návštěvách města povšiml zbožného chlapce a vzal jej do Kolína, kde jej posléze vysvětil na jáhna. Když Severinus zemřel, stal se Evergisilus jeho nástupcem. Při následné návštěvě svého rodného města byl údajně zavražděn lupiči a byl tam pohřben v kostele PM. Z historického pohledu tato verze není možná, protože Severin byl biskupem už 397. Zatímco zdroj uvádí, že 590 biskup Evergislus za krále Childeberta II. vyjednával spor v klášteře v Poitiers a Birten u Xanten ... Jeho funkční období bylo poznamenáno neklidem, který přinesl masovou migraci. V tom se Evergislus snažil vybudovat náboženský život a církevní klid. Mnohem více je známo o jeho aktivitách. Musel být velmi populární u lidí, kteří po jeho smrti dokazovali silnou oddanost a úctu. + okolo 593 v Tongern, kde byl podle legendy zabit během misie. Arcibiskup Bruno I. (953 – 65) přenesl 954 jeho ostatky z Tongern do Kolína do kostela sv. Cecilie (legenda popisuje důvod přemístění takto: Když se Bruno zastavil na cestě mezi Paříží a Kolínem v Tongeren, měl sen. Evergislus se mu zjevil ve špinavých šatech a pln výčitek. Bruno viděli v tomto snu touhu svatého předchůdce vrátil se do svého biskupského města), kde odpočívaly více než 800 let, do sekularizace, pak byly přemístěny do sousedního farního kostela sv. Petra, kde jsou dodnes. Patron sklomalířů a sklenářství. Znázorňován většinou jako biskup s palmou.