Gertruda z Altenbergu

Gertruda z Altenbergu svatá

* 29. 9. 1227 v Durynsku jako dcera lanckraběte Ludvíka Durynského a sv. Alžběty Durynské (Uherské). Měla o 3 – 4 roky starší sourozence, bratra Heřmana a sestru Žofii, kterých mnoho neužila. Otec zahynul na křížové výpravě v době jejího narození a matka s dětmi byla pak vypuzena z hradu. Uchýlili se k příbuznému, biskupu Ekbertovi do Bamberku a po pohřbu manžela se s nimi usadila v Marburgu v Hesensku. Gertrudu prý matka zaslíbila Bohu již před jejím narozením, ještě s manželem. Vedle obtížné životní situace a zhoršujícího se Alžbětina zdraví i to snad byl důvod, že Gertrudu už asi kolem dvou let předala do péče sester premonstrátek v Altenbergu (u Wetzlaru) v Hesensku. Když Alžběta zemřela, Gertrudě byly čtyři roky. Gertruda při dosažení požadovaného věku přijala řeholní hábit a složila sliby. V životopise chváleny její ctnosti i talent. Pro své schopnosti už v 21 letech zvolena představenou kláštera. Řídila se heslem: „Čím větší chceš být před Bohem, tím buď pokornější!“ Za jejího vedení přibývalo sester ze šlechtických rodin. Gertruda zadala výstavbu kostela PM a sv. Michaela, postarala se o přistavění pohostinného domu u kláštera i o výstavbu nemocnice. Její radostí byla služba chudým, protože v nich sloužila Kristu. Účastnila se i prostých prací v klášteře. Byla matkou (představenou), sestrou, služebnicí. Dovedla smiřovat nepřátele a měla dar proroctví i zázraků. Podle příležitosti se aktivně zapojovala do dění v církvi. V souvislosti s výzvami papeže Urbana IV. ke křížovému tažení, vyžádala si pro komunitu svolení nosit křižácký kříž. Duchovně se klášter připojil k výpravě modlitbami a skutky pokání za její zdar. Později s velkým nadšením uvítala ustanovení slavnosti Božího Těla a podporovala její šíření. Abatyší v Altenbergu byla celkem 49 let a + tam 13. 8.1297. Kult schválen 1311.