Gerwig

Gerwig (Gerwich) blahoslavený

* v 11. stol. Šlechtic z Volmudsteinu (dnes Volmarstein) v Severním Porýní – Vestfálsku. Údajně při turnaji zranil svého přítele a z hluboké nejistoty nad svým minulým životem činil pokání a vstoupil do benediktinského kláštera v Siegburgu. 1126 doprovázel tamního opata Kuna, který byl zvolen biskupem jeho rodného města Regensburgu. Potom se uchýlil do samoty a poté s bl. Wigandem do cisterciáckého kláštera Waldsassen, založeného markrabětem Diepoldem II. z Vohburgu. Vyznamenal se příkladným mnišským životem jako laický bratr. + 5. 10. 1133 (1151). Brzy po smrti uctíván spolu s Wigandem.