Herman

Herman (z Niederaltaichu) svatý

* ve 13. stol. v Heidelbergu (Bádensko – Württenbersko). Nejdříve žil jako laický bratr v benediktinském klášteře v Niederaltaichu, pak odešel do nedalekého lesa, kde si postavil poustevnu. Později přesídlil jakou poustevník do pustiny ve Frauenau u Zwieselu v Bavorsku, kde také ve velké úctě + 3. 9. 1326 (7). Poustevnu po jeho smrti přebral sv. Oto. Na své přání byl pohřben před branou kostela v Rinchnachu u Frauenau, kde později postavena na jeho počest kaple. Ostatky dodnes uchovávány v kostele v Rinchnachu.