Severin

Severin svatý

* okolo 410 v římské provincii Noricum (dnešní Rakousko) na jižním břehu Dunaje (či orientálního původu?). Snad východní mnich, působil po smrti hunského krále Attily 453 jako kněz, mnich, státník, „povzbuzovatel“, ve víru stěhování národů. Začal v dnešním Stockerau v Rakousku. V malé místnosti vedl mimořádně přísný životní styl. I v kruté zimě bez bot, často se postil po několik dnů. Poté na dalších místech. Neúnavně se prý vždy staral o chudé obyvatele. Kromě toho byl vůdcem katolické menšiny, která žila mezi ariány. Znovu a znovu zprostředkovával mezi oběma tábory pokojné soužití. Založil i řadu klášterů (např. ve Favianisu, v Lorchu nad Enns a v Pasově). + 8. 1. 482 ve Favianisu (Mautern). 1807 jeho ostatky přeneseny do Itálie, kde jsou uchovávány ve farním kostele Frattamaggiore u Aversy u Neapole. Patron Bavorska, vinařů, tkalců, zajatců, druhý patron linecké diecéze. Ochránce vinné révy.