Theoderich

Theoderich blahoslavený

Byl mnichem v Eberbachu na začátku 13.stol. Říká se o něm, že byl „kněz prostý a spravedlivý a odhalily se mu mnohé Boží věci.“