Arnold z Hiltensweileru

Arnold z Hiltensweileru blahoslavený

* v 11. stol. na ritířském hradě Alt Summerau (?) v Hiltensweiler im Allgäu na Bodamském jezeře. (Lze se domnívat, že hrad Arnoldův byl na vyšších horských svazích a že dnešní kostel Hiltensweiler byl původně tvrzí, na což ukazuje pokročilý věk, vnější vzhled tloušťka jeho stěn.) Pocházel z rytířského rodu (zřejmě se vztahem k hraběti z Nellenburgu). 1116 byl členem shromáždění šlechticů v Rottenacker, svolaného vévodou Fridrichem II. Švábským. S manželkou Gunzilou (Junzelou) 1122 založil na svých pozemcích benediktinský klášter věnovaný PM, obsazený mnichy z opatství Všech svatých v Schaffhausenu. Na tomto místě vyrostl dnešní kostel sv. Dionýsia v Hiltensweileru. (Návrh rozsáhlých základů Arnoldova zboží v Hiltensweilerském klášteře Všech svatých z 6. 1. 1122 se dochoval v archivu města Schaffhausen.) Legenda hovoří o účasti Arnolda na křížové výpravě. Po návratu měl mít s manželkou „josefské manželství“, tj. z náboženských důvodů se vzdali pohlavního styku. V každém případě zůstal pár zůstal bezdětný. + v Hiltensweileru po 1127. Pohřben prý byl na místě, kde zastavili dva mladí volci s povozem s jeho tělem. To bylo předtím, než mu v Hiltensweileru postavili kostel (dnes pohřben v Arnoldově kapli u místního farního kostela – při výkopech 1886 byl hrob identifikován a ostatky umístěny v relikviáři v kapli). 1179 byl papežem uznán jako dceřin klášter opatství Hiltensweiler Schaffhausen. 1200 mniši přestěhovali kláštera do Langnau (dnešní okres Tettnang) kde byl Arnold uctívání zachována až do rozpuštění 1787. Pod hradem Alt Summerau je známa léčivá síla vody z „Arnoldibrünnlein“. V regionu Bodamského jezera je Arnold uctíván jako lidový svatý. V registrech farností je zaznamenáno mnoho zázraků, které se měly stát na jeho přímluvu. V Hiltensweileru je základní škola a ulice pojmenovaná po Arnoldovi. I dnes navštěvují poutníci region, kapli a okolí Arnoldovy studny. Formální procedura kanonizace nikdy neproběhla, ale již 1405 je označován jako „svatý.“