Hoger z Brém

Hoger z Brém svatý

* v 9. stol. Benediktinský mnich v klášteře Corvey v Hoexteru. Později se stal pomocným biskupem v Hamburku – Brémách a po smrti arcibiskupa Adalgara 909 jeho nástupcem. Velkou váhu přikládal církevní kázni. + v Brémách 20. 12. 916 a byl tam pohřben v kostele sv. Michala.