Bertold z Garsten

Bertold z Garsten (z Rachez) svatý

* v 11. stol. Pravděpodobně pocházel z rodiny Domvögte v Regensburgu a hrabat z Bogenu. Stal se mnichem, knihovníkem a podpřevorem benediktinského kláštera v St. Blasien ve Schwarzwaldu. 1107 převorem v Göttweigu a konečně 1111 opatem nově založeného kláštera v Garsten u Steyru (na Enns). Opatství se stalo centrem reforem podle Hirsau a vedl je k hospodářskému a kulturnímu rozkvětu. Jako opat byl přísný, pilný v pastorační péči. Podle legendy rozmnožoval za postních dnů rybí maso, když jej nebyl dostatek. + 27. 7. 1142 v Garsten. Schválení kultu 1970.