Grimo z Ursbergu

Grimo z Ursbergu svatý

* 1100, mnich v premonstrátském klášteře, kde se později stal proboštem + 2. 3. 1173 Ursberg, Bavorsko.