Vilém Poutník

Vilém Poutník (z Windbergu) svatý

Nejdříve poutník po svatých místech, pak poustevník u Windgergu u Straubingu v Bavorsku. Měl dar uzdravování a prorokování, podporoval ho hrabě Albert z Bogenu (který byl od něho uzdraven z nebezpečné nemoci) s manželkou. Byl velmi ctěný lidem. + 20. 4. kolem 1145 ve Windbergu. Zjevil se pak hraběti a řekl mu (příp. ještě za života), aby nad jeho hrobem postavil kapli. Z té vznikl kostel PM, k němuž hrabě věnoval svůj zámek a tím založil tak klášter premonstrátů ve Windbergu. Baziliku je možné obdivovat ještě dnes.