Karloman

Karloman

* před 714. V některých částech Evropy uctíván jako blahoslavený. Byl zo nejstarší syn Karla Martela a řídil se svým bratrem Pippinem mladším Merovingianské království. Byl velký patron sv. Bonifáce a některých klášterů a diecézí. 747 se vzdal nároku na moc a  jako benediktinský mnich a odešel na Montecaassino. 754 když se pokoušel Langobardského krále Aistulfa se svým bratrem Pippinem odradit od napadení Itálie v klášteře ve Vienne (Francie), tam + 17. 8. 754. Pohřben v Montecassinu.