Sigibert III.

Sigibert III. svatý

* kolem 630. Svým otcem Dagobertem I. ve třech letech jmenován králem Austrasie (nyní západní Německo a Lotrinsko). Jeho vzdělání bylo povinností arcibiskupa v Kolíně n. R. Kuniberta, který také společně s vévodou Adalgiselem vládl. Sigibert podporoval církev a založil mnoho klášterů, vč. opatství Stavelot a Malmedy v Belgii a klášter sv. Martina v hlavním městě Mety. V tomto klášteře byl také pohřben po + 656. Část ostatků přišla 1603 do Nancy.