Hildegunda ze Schönau

Hildegunda ze Schönau svatá

* kolem 1170 v Neussu u Kolína n. R. Ve 12 letech podnikla se svým zbožným otcem pouť do Svaté země, na dlouhé plavbě otec těžce onemocněl a na smrtelné posteli prosil dceru, aby pro svoji ochranu (až do návratu domů) nosila mužský oděv a přijala jméno Josef. Poslechla jej a navštívila pak Jeruzalém. Po několika letech, při návratu do vlasti (podle legendy ji k němu pomohl anděl strážný, který přijel na koni a daroval jí ho), tedy stále ještě nosila mužské šaty. Po návratu vstoupila 1187 do noviciátu v mužském klášteře cisterciáků v Schönau u Heidelbergu v Bádensku – Württembersku a dostala řeholní jméno Josef. Doufala, že se stane svatou pomocí důsledné řeholní kázně, která v tomto klášteře panovala. Sice byla nápadná její křehká postava a jemný hlas, ale případná nedůvěra zmizela vzhledem k velké síle, kterou projevovala při všech pracích. Sama měla obrovské pochybnosti, zda jedná správně. Celý rok tvrdě pracovala a byla příkladem ctností. Bůh ji nakonec od jejích pochybností vysvobodil, protože než došlo k řeholním slibům, těžce onemocněla a + 20. 4. 1188. Na skutečnost a její minulost se pak přišlo (byl i nalezen list, kde vše podrobně popsala). Všichni žasli nad silou milosti, která slabé děvče sílila k nadlidskému boji o ctnosti a uctívali zemřelou jako světici. Tři rukopisy, vyprávějící o životě Hildegundy, byly zhotoveny za opata Sebastiana Pfungsteina 1529 – 54.