Alruna z Chamu

Alruna z Chamu svatá

* kolem 990 v Bavorsku. Pocházela z hraběcí rodiny a vdala se za hraběte. Po smrti manžela odešla do kláštera benediktinek, kde žila jako reklúza (poustevnice u kostela), lidé ji vyhledávali jako rádkyni v duchovních potřebách. + 27. 1. 1045 v Niederaltaichu v Bavorsku, kde její ostatky odpočívají v benediktinském klášterním kostele sv. Mauricia ve skleněné schránce. Patronka těhotných a nemocných horečkou. Zobrazována jako benediktinka s odloženou korunou.