Walderich

Walderich svatý

* v 8. stol. V Německu. 1. opat v klášteře benediktinů Murrhardt v Německu, kde + okolo 850.