Matylda z Diessen

Matylda (Mechtilda) z Diessen svatá

Dcera hraběte Bertolda II., * ve 12. stol. na zámku Andechs. V pěti letech, jak to bývalo obvyklé, dána na výchovu do augistiniánského kláštera sv. Štěpána v Diessen (již brzy projevovala hlubokou zbožnost), kde v dospělém věku zůstala a stala se augustiniánskou kanovnicí, pak převorkou. 1153 (po váhání a příkazu papeže) přijala jmenování abatyší v klášteře Edelstetten blízko Krumbachu ve Švábsku, kde reformovala klášterní život. Po několika letech se vrátila zpět do kláštera, kde začínala a tam pokojně + 31. 5. 1160. 1468 její ostatky vyzvednuty a 1488 pochovány v klášterním kostele Nanebevzetí PM v Diessen. Její ostatky zde spočívají ve skleněné rakvi. Patronka proti bouřce. Zobrazována jako abatyše, nesoucí kalich a hostie.