Marián z Regensburgu

Marián (Muiredach) z Regensburgu svatý

Zřejmě iroskotský mnich. Přišel v 11. stol. nejdříve do Bamberku a pak se jako inklúz usadil v Regensburgu v Bavorsku, kde 1072 založil mnišskou komunitu. + tam 24. 4. 1083 (6). Znázorňován bývá jako poutník s poutnickou holí.