Winthir

Winthir blahoslavený

V Neuhausenu nedaleko Mnichova (dnes předměstí Mnichova – v tomto okrese se člověk setká se sv. Winthirem všude, Winthirschule, Winthirplatz ...). je blahoslavený Winthir ctěn od nepaměti. * v 11. – 13. stol. snad v Anglii a přišel do Německa, pravděpodobně ve společnosti mnichů, misionářů. Byl jen laik, ale s důkladnou znalostí křesťanství a upřímnou touhu hlásat nevěřícím pravdu o spasení. V oblasti dnešního Mnichova se setkal s lidmi s jen povrchní znalostí křesťanství. Rozhodl se zůstat zde a chudé lidi učit pravdy spásy. Sám si vydělával na živobytí jako honák soumarů a hlásal lidem křesťanství. Byl znám v celém okolí. Pak si vybral místo, zvané Neuhausen (dnes část Mnichova), a postavil si tam celu. Zde sloužil Bohu modlitbou a prací. Pracoval na poli a vracel se do cely a mluvil s lidmi o věčné spáse. Vykonal prý četné zázraky a uzdravení. Lidé jej uctívali jako svatého. Pomáhal, učil, modlil se, byl laskavý a velkorys, pečoval o chudé. Proto získal tolik důvěry. Za jeho života v oblasti žádné živelné pohromy. Když + v 11. – 13. stol. (okolo 800???), v celém okolí nad tím nastal velký smutek. Pohřben v Neuhausen, jeho hrob tam dosvědčen poprvé 1597. Nad nímpozději postaven kostel PM, později přejmenovaný na Winthirův. Stále spočívá u zdi kostela. Na jeho hrobě řada zázraků. Nebyl oficiálně blahořečen, 1932 však vyzvednutí jeho ostatků poté, co byly o rok dříve znova nalezeny. Patron počasí, proti dobytčímu moru, ve všech nouzích. Znázorňován s vousem, skromným věncem vlasů, skromně oblečený a bos. V ruce má často kříž, někdy růženec.