Alban z Mohuče

Alban z Mohuče svatý

* ve 4. stol. pravděpodobně na nějakém středomořském ostrově. Kněz. O jeho životě není mnoho známo. Přišel kolem 400 do Mohuče. Rabanus Maurus psal ve své Martyrologii o Albanovi, který byl (spolu s Theonestem) poslán sv. Ambrožem z Milána jako misionář do Galie. Alban se přesunul k Augsburgu a nakonec k Mohuči. Zde pomohl biskupovi Aureovi znovu získat biskupství v Mohuči. Ale 406, během překročení Rýna Vandaly, byl Aureus zabit a Alban při modlitbě sťat. Původně kolem jeho kultu poněkud chaos. Legenda říká, že Alban sám nesl v rukou svou hlavu na místo, kde měl být pohřben. (Theonestus ho pohřbil v „krásné katedrále v Mohuči“ a byl sám zabit). Na jeho hrobě byl postaven kostel, který se stal centrem velkého benediktinského kláštera sv. Albana (zbudovaného Karlem Velikým), rekonstruovaný 806 Karlomanem. Klášter zničen při reformaci 1552 a nebyl již obnoven, v Mohuči je však dodnes tzv. Albanova hradba, na níž klášter stál. Uctívání pak omezeno na Staré Bavorsko. Někdy je zaměňován s jiným sv. Albanem, umučeným v dnešním St. Albans, Hertfordshire, Anglie. Atributy: meč, hlavu v dlaních. Patron Mohuče, rolníků proti nepříznivému počasí, proti bolesti v krku a hlavy, moru, epilepsii a nemocem močových cest. Znázorňován jako kněz či jáhen, často bez hlavy, nebo s hlavou na knize.