Alžběta z Reutu

Alžběta z Reutu (Achlerová; Dobrá Běta) blahoslavená

* 25. 11. 1386 ve Waldsee (Bad Waldsee) ve Švábsku (dnas Bádensko – Württenbersko) v rodině tkalce. Velmi zbožná, stala se ve 14ti letech  františkánskou terciářkou, kterou vedl augustiniánský kanovník Konrad Kügelin. Zprvu vedla několik let klášterní život v rodném domě, pak se 1403 s dalšími čtyřmi terciářkami usadila v poustevně v nedalekém Reutu. Lid ji velmi ctil zvláště poté, co vyšlo najevo její mystické omilostnění, Kristovy rány na jejím těle a život bez potravy – k životu ji stačilo sv. přijímání. Měla žákyně, z nichž byla Uršula (Voršila) Haiderová později též blahořečená. + v Reutu  25. 11. 1420 a zde pochována v kostele. Ostatky vyzvednuty a blahořečena 1766. Jeden z mála uznávaných německých mystiků, její život jedním z posledních květů středověkého mysticismu. Velmi ctěna v Horním Švábsku. Již od 1870 zasvěcena svatyně sester františkánek v Reutu. Znázorňována jako františkánská terciářka s jizvami.