Adelaida z Pfalzelu

Adelaida (Adula, Adelhaida, Adéla, Adolana) z Pfalzelu svatá

* 660/675 v oblasti Mosely a Meuse. Z bohaté rodiny, pravděpodobně dcera sv. Irminy z Öhren (některé zdroje hovořily i o tom, že byla, stejně jako sv. Irmina, dcerou Dagoberta II.), sestra sv. Plektrudy, teta sv. Notburgy z Kolína. Vdala se, ale brzy ovdověla. Žila pak zcela v modlitbě a skutcích milosrdenství, byla velebena její zbožnost. Zatímco její matka postavila na břehu Mosely klášter Ohren, Adula založila na druhé straně řeky po 700 klášter Pfalzel u Trevíru, který vedla až do smrti. Zde také vychovávala svého syna Řehoře z Utrechtu (Pfalzelu), pozdějšího žáka sv. Bonifáce (ten ji 721 navštívil a ona mu Řehoře svěřila) a opata v Utrechtu. + 24. 12. kolem 734 v Pfalzelu a pohřbena v klášterním kostele. Ostatky vyzvednuty (svatořečena) 1072, po 1802 při sekularizaci se ale ztratily.