Eberhard z Einsiedeln

Eberhard z Einsiedeln svatý

* kolem 890, pravděpodobně z rodiny hraběte z Alsaska. První známý děkan ve Štrasburku. 934 šel do bývalé poustevny svého bratra Benna v Einsiedeln ve Švýcarsku, kterou rozšířil na benediktinský klášter a stal se jeho prvním opatem. 934 přinesl památky Ulricha z Augsburgu, 940 Mauricia. 947 majetek potvrzena králem Ottou I., klášter získal dary a opatskou pravomoc. 948 dokončen kostel a vysvěcen biskupem Konrádem. + 14. 8. 958 a pohřben v kapli. Velkou úctu potvrzuje to, že Otto I. 961 klášter označuje jako „buňku Eberhardovu“. Ostatky shromážděny 1465 při reformaci a umístěny 1522 v běžném hrobě.