Hildegunda z Münchaurachu

Hildegunda z Münchaurachu svatá

* kolem 1110 v Höchstadt / Aisch v Bavorsku. Přes slib panenství nucena svým otcem hrabětem Goswinem z Höchstadtu ke svatbě. V den svatby kolem 1129 v Münchaurachu v Bavorsku nevěsta náhle zemřela. Zdrcený otec na místě její smrti založil klášter benediktinů, kam přeneseny její ostatky.