Emygdius

Emygdius (Emidius) svatý

* v pol. 3. stol. v Trevíru v Porýní-Falcku. Podle tradice pokřtěn Nazariem a Celsem v Trevíru. V jiné konvertitou ke křesťanství. Šel do Milána, kde byl vysvěcen na kněze, pak do Říma, kde ho papež Marcellinus vyslal pro jeho silnou víru jako prvního biskupa do města Ascoli Piceno. Církev tam byla ve špatném stavu, Emygdius pracoval pro blaho lidí. Při pronásledování Diokleciánově asi 303 mučedník stětím. Na místě mučednictví brzy postaven malý kostel a dnes stojí na tomto místě za řekou 1633 nově postavené Tempietto rosso di San Emidio. 1050 objeveny jeho ostatky a přeneseny do krypty v nově vybudované katedrále v Ascoli Piceno, kde jsou spolu s kostmi jiných křesťanů ve starém rakvi ze 4. stol. uchovávány. Uctívání v 9. až 11 stol., nyní dokonce v San Franciscu apod. Patron Ascoli Piceno, proti zemětřesení.