Herman Contractus

Herman Contractus svatý

* 18. 7. 1013 v Saulgau ve Švábsku v nejpřednější hraběcí rodině. V dětství ochrnul a byl chromý (contractus). Stal se žákem ostrovního benediktinského kláštera Reichenau na Bodamském jezeře. Později tam ve 30 letech vstoupil i jako mnich po marné léčbě v Cáchách. Pro své ochrnutí se mohl věnovat jen psaní a stal se z něj jeden z největších spisovatelů v dějinách, velký vědec v oblasti astronomie, matematiky, hudby a historie. Jeho významným dílem je „Chronikon“ – kronika světových dějin od Kristova narození do 1048. + 24. 9. 1054 v Althausenu (Bádensko – Württenbersko) a v jeho díle pokračoval jeho žák Bertold.