Liudger

Liudger svatý

* kolem 742 v Utrechtu (Dokkumu) ve Frísku. Narodil se do fríské šlechtické rodiny, pravděpodobně v Zuylen an der Vecht. Vychován v klášterní utrechtské škole v péči sv. Řehoře Utrechtského, později studoval v Yorku u Alcuina. Byl donucen z Yorku odejít poté, co fríský kupec v hádce zabil anglického šlechtice a lid se srotil proti Frísům. 777 vysvěcen na kněze v Kolíně n. R. a vrátil se do Fríska. Sedm let působil ve Frísku (a Sasku), ale celá jeho práce byla zničena tím, že pohanští Sasové pod vedením Widukinda vtrhli do Fríska, pobořili chrámy a povraždil kněze. Liudger uprchl do Itálie a strávil dva roky v klášteře Montecassino, ale nestal se mnichem. Karel Veliký vzal Liudgera zpět do Německa a svěřil mu poslání u Frísů a Sasů. 794 založil z jeho pověření v centru nově zřízené diecéze osadě Mimigernaford (Minigardeford) klášter, v němž žil s některými svými kolegy podle Chrodegangových pravidel a učinil jej střediskem veškeré misionářské působnosti. Založil tam dóm s kapitulou. Základ slova stift, latinsky Monasterium, lze nalézt dodnes v názvu města Münster. Na řece Ruře zřídil klášter podle montecassinského vzoru. Odtud posílal do Saska věrozvěsty. Dokonce i na ostrově Helgoland založil křesťanskou osadu. Biskupské svěcení přijal 804(2). 805 na radu bývalého učitele Alkuina jmenován prvním biskupem diecéze Münster. Zůstal chudým a skromným řeholníkem benediktinem, jako byl předtím. Zařídil si dům co nejskromněji, přísně se postil, byl štědrý k chudým, otcovsky miloval své svěřence a jen k lidem pyšným a zjevným hříšníkům byl přísný a neústupný. Založil asi 40 farností, postavil katedrálu a katedrální školu a mnoho dalších kostelů. A ženský klášter v Nottuln u Münsteru i dva benediktinské kláštery Helmstedt a Werden u Essenu. + 26. 3. 809 v Billerbecku ve Vestfálsku po dvou kázáních (v den, který sám dávno předpověděl). Pohřben v kostele opatství Werden, v dnešní čtvrti Essenu. 1984 přenesen Liudgerův relikviář z Werden do Münsteru. Patron diecéze Münster. Vykopávky pod dnešním kostelem v Billerbecku ukázaly pomerně jistě, že zde stál původně chrám, který založil Liudger (a v němž prý sloužil poslední mši před smrtí). Bývalý opatský kostel sv. Liudgera v Essenu – Werden, který Liudger 796 založil, je vlastníkem Liudgerova kalicha, zřejmě nejstaršího v Německu a lze zde spatřit i pozdně románské reliéfy, jimiž byl původně obložen Liudgerův náhrobek. Bývá znázorňován jako biskup s atributy či bez nich, často s modelem kostela, někdy s divokými husami.