Eberhard ze Schäftlarn

Eberhard ze Schäftlarn svatý?

1153 druhý premonstrátský děkan v Schäftlarn v Bavorsku. Štědrý k bratrům a poutníkům, sám žil ale pokorně a skromně. + 9. 1. 1160.