Eckard

Eckard (Hechard) svatý?

Syn Wiltruda Ardeie. Kněz, který vedl příkladný život a se společníky vstoupil do premonstrátského kláštera v Schedě – dnes části Wickede (Severní Porýní – Vestfálsko). + kolem 1160 (?) v klášteře. 1628 vyzvednuty ostatky a ty v kapli sv. Markéty v Kolíně n. R.