Akvilin

Akvilin (Aquilin) svatý

* v Bavorsku. Odešel z rodné krajiny, aby se vyhnul jmenování za biskupa. Odešel do Itálie a usadil se v Miláne. Byl natolik ráznym oponentem arianismu, že byl za svá horlivá kázání proti této herezi zavražděn skupinou ariánů. + 650.