Filip ze Zellu

Filip ze Zellu svatý

* v 8. stol. v Anglii. Vykonal pouť do Říma a byl tam vysvěcen na kněze. Na zpáteční cestě založil u Wormsu (Porýní – Falc) kolem 760 poustevnu a kapli, zasvěcenou st. Michalovi. + v 8. stol. ve Wormsu. Na jeho hrobu docházelo k řadě zázraků. Po smrti Filipa se poustevna a kaple vyvinuly v klášter.