Hartwig ze Salzburgu

Hartwig ze Salzburgu svatý

* kolem 955. Pocházel z hraběcího rodu ze Sponheimu. Byl blízkým přítelem císařů Otty III. a Jindřicha II., kteří podporovali církev v Salzburgu, kde se Hartwig stal 991 arcibiskupem. 993 restauroval salzburgský dóm. Od Otty 996 získal pro Salzburg tržní a mincovní právo, od Jindřicha pak mnoho darů pro diecézi. Za Hartwigova vedení diecéze vzkvétala, v klášterech a školách byly provedeny důležité reformy. Byl považován za soucitného pastýře, který projevoval v těžkých situacích křesťanskou lásku, pečoval o chudé a opuštěné. Vynikajícím způsobem se vyznamenal během morové epidemie 994. Převezl tělo zesnulého sv. Wolfganga z Puppingenu do Řezna. Legenda vypráví, že jednou šel na svátek sv. Ondřeje v chladném zimním dnu a cesta ho vedla lesem. Tu ulomila větvičku ze stromu a nesl ji chvíli v ruce. A větvička rozkvetla. Byl to symbol kvetoucí církevní obce pod jeho vedením. + asi 14. 6. 1023 v Salzburgu. Ostatky 1023 pohřbeny v dómě (na tomto místě pak řada zázraků), ale ztratily se při požáru 1598.