Herman z Bádenu

Herman z Bádenu svatý

* 1040 ve Freiburgu v Německu. Markrabě, benediktin. + 25. 4. 1074 v Cluny ve Francii.