Rupert z Bingenu

Rupert z Bingenu svatý

* 712 na Rýně. Pocházel pravděpodobně z vévodské rodiny Rupertinů. Po předčasné smrti svého otce, pohana, zajistila mu jeho matka sv. Berta vzdělaní v křesťanské víře od kněze Wigberta. V 15ti letech podnikl pouť do Říma. Když se vrátil, rozhodl se pro život poustevníka. Převážnou část bohatství rozdal chudým a trpícím. V 20ti letech vrátil svůj život zpět do rukou Stvořitele – jeho život ukončila horečka. Byl pohřben v kostelíku v Bingen, který sám postavil a kde našli místo posledního odpočinku i matka Berta a Wigbert. Hildegarda von Bingen postavila později na tomto místě klášter Rupertsberg.